dinsdag 13 februari 2007

XBRL kostenbesparend?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een door het bedrijfsleven ontwikkelde rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL bestanden zijn direct en automatisch leesbaar voor softwaresystemen, zodat geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Hierdoor kan een besparing behaald worden bij het verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Vele financiele dienstverleners, ook Finovion, hebben de systemen en processen al in hoge mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd. XBRL biedt hierdoor geen tijdsbesparing bij het voeren van de administratie, het doen van de belastingaangiften of opstellen van de jaarrekening. Hoogstens kan uw dienstverlener tijdwinst behalen doordat XBRL de communicatie met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst op termijn kan vergemakkelijken.

Voor Finovion geldt als u nog geen gebruik van alle diensten die Finovion biedt, dan zijn er zeker nog andere voordelen te behalen. Niet direct met XBRL maar door gebruik te maken van al onze diensten, waardoor wij nog efficiënter kunnen werken, omdat alles in één hand is.

Daar ligt voor u de besparing.

Geen opmerkingen: