zaterdag 24 februari 2007

Xing Rotterdam Community Meeting

Gisteren hebben we met het organisatie team de bijeenkomst geavalueerd. Over het algemeen was de mening dat de avond super is verlopen en zeker voor herhaling vatbaar is. We hebben ontzettend veel positieve respons gekregen. Ook zijn er door diverse bezoekers ideen aangedragen voor de volgende bijeenkomst, waarvan we dankbaar gebruik gaan maken.

De volgende bijeenkomst, 19 april in Stroom, zal grotendeels dezelfde opzet hebben als de vorige bijeenkomst met wat kleine aanpassingen en aanvullingen.

Bij deze wil ik ook nog CashControl bedanken voor de financiele bijdrage waardoor het mogelijk was om deze super lokatie af te huren.

Johan

Finovion op ContactNL 27 februari 2007

Finovion neemt deel aan de ContactNL beurs op 27 februari 2007. De beurs is georganiseerd in het Kurhaus te Scheveningen. Het thema van dezze beurs is:

Overheid - Zorg - Bedrijfsleven

Kom even kijken.

Johan

dinsdag 13 februari 2007

XBRL kostenbesparend?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een door het bedrijfsleven ontwikkelde rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL bestanden zijn direct en automatisch leesbaar voor softwaresystemen, zodat geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Hierdoor kan een besparing behaald worden bij het verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Vele financiele dienstverleners, ook Finovion, hebben de systemen en processen al in hoge mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd. XBRL biedt hierdoor geen tijdsbesparing bij het voeren van de administratie, het doen van de belastingaangiften of opstellen van de jaarrekening. Hoogstens kan uw dienstverlener tijdwinst behalen doordat XBRL de communicatie met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst op termijn kan vergemakkelijken.

Voor Finovion geldt als u nog geen gebruik van alle diensten die Finovion biedt, dan zijn er zeker nog andere voordelen te behalen. Niet direct met XBRL maar door gebruik te maken van al onze diensten, waardoor wij nog efficiënter kunnen werken, omdat alles in één hand is.

Daar ligt voor u de besparing.